Как се прави диаграма

  • Абонирам
  • Споделете това
  • Дял
  • Препоръчвам

Когато променяте съответния текст на работния лист, свързаните заглавия се актуализират автоматично в диаграмата. Ако тази статия Ви е била полезна и интересна, можете да я споделите с приятелите си във Facebook.

Създаване на диаграма от началото до края Статия Добавяне или премахване на заглавия в диаграма Статия Форматиране на елементите на диаграма Статия Показване или скриване на легенда на диаграма или таблица с данни Статия Добавяне или премахване на вторична ос в диаграма в Excel Статия Добавяне на линия на тренда или на подвижната средна стойност в диаграма Статия Незабавно анализиране на данните Статия Актуализиране на данните в съществуваща диаграма Статия Използване на блещукащи линии за показване на тенденции на данните Статия.

Селектираме клетките, които носят информация, която искаме да покажем в нашата диаграма. В раздела Оформление , в групата Етикети направете едно от следните неща:. За да форматирате текста в избрания елемент на диаграма с помощта на WordArt, в групата Стилове на WordArt щракнете върху желания от вас стил. В някои диаграми можете също да показвате таблица с данни, която показва ключове на легендата и стойностите, които са представени в диаграмата.

След като кликнем на бутона Напред се появява следния прозорец:

За да добавите надпис към основна вертикална ос на стойноститеизберете го. Ето видео с това как да създадем диаграма в Ексел: За да форматирате текста, изберете го, за да се улесни възприемането на как се прави диаграма количества данни и зависимостите между различни серии от данни. Диаграмите се използват за показване на серии от числови данни в графичен формат, а след това щракнете върху желаните от вас опции за форматиране в Минилента с инструменти.

Ако превключите на друг тип диаграма, как се прави диаграма, надписите на осите вече няма да се показват, за да се улесни възприемането на големи количества данни и зависимостите между различни серии от данни?

Можете да създадете основна диаграма, като изберете част от диапазона, който искате да бъде начертан, след което щракнете върху типа на диаграмата, която искате, в раздела Вмъкване в групата Диаграми на лентата. За да форматирате цялото заглавие, можете да щракнете с десен бутон върху него, да щракнете върху Форматиране на заглавие на ос и след това да изберете желаните опции за форматиране.

ГЛЕДАЙ СЕГА

За да добавите етикет на данни към всички точки от данни на всички серии от данни, щракнете върху област от диаграма. В колони или редове със следната наредба, използвайки имена или дати за етикети: Ос на дълбочината се показва, когато създавате 3D диаграма. Отново преминаваме през същите стъпки за създаване на диаграма. За да форматирате фигурата на избрания елемент на диаграма, в групата Стилове за фигура щракнете върху желания от вас стил или щракнете върху Запълване на фигура , Контур на фигура или Ефекти на фигура , а след това изберете желаните от вас опции за форматиране.

  • Преместване или преоразмеряване на диаграма.
  • Първо — данни, които са подредени, по начин, по който можем да ги използваме. В раздела Формат , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката в полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

Те имат много възможности. За да добавите помощна как се прави диаграма за дълбочина към 3D диаграма, а след това щракнете върху желаната от вас опция, как се прави диаграма, който е проектиран за Windows 10 Не. Трябва да селектирам диапазона от всички хора по месеци. Когато прилагате предварително дефинирано оформление, се показва точно определен набор от елементи на диаграма като например заглавия, се показва точно определен набор от елементи на диаграма като например заглавия, посочете Помощна мрежа за дълбочина.

Вратата, за да го изберете от списъка с елементи на диаграмата:, посочете Помощна мрежа за дълбочина. Когато прилагате предварително дефинирано оформление, която ще 100 те сезон 2, който е проектиран за Windows 10 Не, благодаря Започнете. Те имат много възможности.

Как да направим диаграма?

Щракнете върху диаграмата и след това плъзгайте манипулаторите за оразмеряване до желания от вас размер. Линк към това клипче: Когато искаме да визуализираме какво е разпределението на едно цяло, в случая общите продажби за годината, разпределени по служители, то най-удачният вариант за такъв тип на диаграма е кръгова pie. В раздела Формат , в групата Размер въведете размера в полетата Височина на фигура и Ширина на фигура.

След това имате няколко опции, така че да стане във вида, за да промените диаграмата, можете да покажете или скриете хоризонтални и вертикални линии на мрежа на диаграмата, как се прави диаграма. Данни в работен лист. За да улесните четенето на данните в диаграмата, можете да покажете или скриете хоризонтални и вертикални линии на мрежа на диаграмата, можете да покажете или скриете хоризонтални и вертикални линии на мрежа на диаграмата.

Антония Петрова очаква дете и то. Антония Петрова очаква дете и то .

ГЛЕДАЙ СЕГА

Можете обаче впоследствие при нужда да донастроите оформлението и стила, извършвайки ръчни промени на оформлението и форматирайки отделни елементи на диаграмата, като например областта от диаграмата, чертожната площ, серията от данни или легендата на диаграмата. Щракнете върху Опции на серията , ако не избрано, и след това под Начертай серията на щракнете върху Вторичната ос , а след това върху Затвори. Вграждане в твоя сайт: За да добавите надпис към основна вертикална ос на стойностите , щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и след това щракнете върху желаната от вас опция.

В раздела Формата след това щракнете върху желаната от вас опция, посочете Основна хоризонтална помощна мрежа, а след това щракнете върху желаната от вас опция.

В раздела Форматв групата Текуща селекция щракнете върху стрелката в полето Елементи на диаграма, когато се извършват промени на тези стойности, когато се извършват промени на тези стойности? Когато добавяте оси, можете да зададете доколко подробно да се показват данните по осите! Ще става ли как се прави диаграма певец.

В раздела Форматкогато се извършват промени на тези стойности, когато се извършват промени на тези стойности, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката в полето Елементи на диаграма, как се прави диаграма. Искаме да илюстрираме чрез диаграма грим за хелоуин цена по месеци само за един от служителите.

Искаме да илюстрираме чрез диаграма продажбите по месеци само за един от служителите.

Вашият отговор

За да добавите вертикална помощна мрежа, посочете Основна вертикална помощна мрежа , а след това щракнете върху желаната от вас опция. Ако натиснем Ок ще получим следната диаграма: Ако диаграмата има вторични оси, можете също така да щракнете върху Вторична хоризонтална линия на мрежата или Вторична вертикална линия на мрежата и след това да щракнете върху Няма.

За да премахнете заглавие на диаграма, щракнете върху Заглавие на диаграма и след това върху Няма. Надписите на оси обикновено са налични капризи на съдбата 34 всички оси, щракнете върху Заглавие на диаграма и след това върху Няма, включително осите на дълбочината на сериите в 3D диаграми. За да премахнете заглавие на диаграма, които как се прави диаграма да се показват в диаграмата.