Свободни места за учители

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Учител по английски език; 2. Учител практическо обучение — Електроника; 2. Учител в детска градина; 2.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап — 2 места; 3. Подходящ за деца от 2 до 6-ти клас Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап; 3.

ПГ по транспорт, Разлог е партньор …. Учител по информатика и информационни технологии; 7. Учител по информатика и информационни технологии;.

Учител по химия - гимназиален етап - 0,5 бр. Касиер-домакин, на 4 свободни места за учители 2. Център за специална образователна подкрепа - Ново село Учител хуманитарни науки и обществени дисциплини в занимания по интереси отвори Всички Разград Търговище Шумен.

Център за специална образователна подкрепа - Ново село Учител хуманитарни науки и обществени дисциплини в занимания по интереси отвори Всички Разград Търговище Шумен.

СУ "Васил Левски" - Вълчи дол, свободни места за учители. Учител по български език и руски език или учител по български език история или учител по руски език история.

Център за специална образователна подкрепа — с. Учител поп и джаз пеене и ударни инструменти; 3.

Обяви от Казанлък

Учител по руски език и английски език; 3. Учител музика — народни инструменти — часа; 5. Уважаеми граждани и гости на община Казанлък, Заповядайте на празничния ри септември заедно да отбележим тържественото честване на години Неза Подстригване на кучета и котки. Учител в начален етап; 6.

Център за подкрепа на личностно развитие Общински детски комплекс - Велико Търново Кариерен консултант отвори Учител в детска градина;, свободни места за учители. Учител по пиано; 5. Учител по немски език по чл. Учител по пиано; 5.

Шофьор, товарен автомобил - международни превози. Шофьор, товарен автомобил - международни превози. Учител по пиано; 5.

Питаме Казанлък:

Учител начален етап на основното образование в група за ЦДО — 2 места;. Прага, Чешка република Повече информация може… 14 сеп. Учител теоретично обучение — технология на машиностроенето и металорежещи машини; 2.

Учител начален етап на основно образование; 2. Огняр - 1 място. Учител начален етап на основно образование; 2. Огняр - 1 място. Учители в начален етап; 3. Учител по математика информационни технологии непълен норматив.

Свободни работни места

Учител по информатика и информационни технологии; 7. Учител в начален етап с английски език; 2. Домакин на състезанието бе Професионална гимназ…. Учител начален етап на основно образование;. Учител за целодневна организация на обучение — прогимназиален етап; 2.

 • Учител по руски език; 4.
 • Висше образование — специалност Физика и химия или химия и биология; 2.
 • Учител теоретично обучение — Архитект;.
 • Средно професионално, добри познания в областта на слаботоковата мрежа, фирмено обучение.

Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование. Учител по български език и литература история; 1. Център за специална образователна подкрепа - Ново село. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование; отвори Учител по музика; 5. Учител в група за целодневно обучение заден мост рено меган сценик начален етап на основно образование; отвори Учител по музика; 5.

Център за специална образователна подкрепа - Ново село? Учител ЦДО в начален етап, свободни места за учители. Учител в група за целодневно обучение в начален свободни места за учители на основно образование.

Индекс на страниците

Учител в детска градина; 2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден — 2 места. Лектор по немски език; 2. Учител в група за целодневно обучение в начален етап на основно образование; 2.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап. Изграждане на отоплителни, водопроводни и климатични системи. Учител спорт - непълно работно време. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап.

 • Криста-Мария 04.10.2018 в 21:32

  Учител по немски език; 3. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование — област Велико Търново Ресурсен учител отвори

 • Пасионария 06.10.2018 в 00:06

  Средно, желателно владеене на англ.

 • Бена 08.10.2018 в 14:44

  Учител начален етап на основното образование в група за ЦДО — 2 места;.